maandag 4 maart 2013

Hennis-Plasschaert beantwoordt Kamervragen over steun bij drone-aanvallen VS

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft Kamervragen van de SP over Amerikaanse aanvallen met onbemande vliegtuigen en het geven van steun bij die aanvallen beantwoord.

De Tweede Kamerleden Harry aan Bommel en Jasper van Dijk stelden de vragen vorige maand naar aanleiding van een proces in Groot-Brittanniƫ tegen Britse ambtenaren.

Deze hadden mogelijk inlichtingen over een bij een aanval in Pakistan gedode persoon aan de Amerikanen verstrekt.

De Kamerleden wilden onder meer graag van de Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie weten of ook door Nederland in de regio verzamelde inlichtingen met de Verenigde Staten worden gedeeld.

Ook waren ze benieuwd of er bij Nederlandse ambtenaren de angst leeft dat zij door samenwerking met het Amerikaanse beleid van targeted killings mogelijk vervolgd kunnen worden.

Minister Hennis kon kort zijn in haar antwoorden. Ze meldt “dat over de samenwerking met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het openbaar geen mededelingen worden gedaan”.

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002) kan de MIVD wel samenwerken met partnerdiensten, aldus de bewindsvrouw.

Ze zegt verder dat de rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk geen strafrechtelijke vervolging betreft, en benadrukt nogmaals dat over samenwerking met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten openbaar geen mededelingen worden gedaan.


De Kamervragen van de SP en de antwoorden van minister Hennis-Plasschaert:

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de antwoorden aan op de vragen van de leden Van Bommel en Van Dijk (beiden SP) over het delen van inlichtingen ten behoeve van drone aanvallen (ingezonden 7 februari 2013 met kenmerk 2013Z02431).

1
Kent u het bericht ‘Drone strike prompts suit, raising fears for U.S. allies’, dat gaat over een Amerikaanse drone aanval in Pakistan die tot een proces in Groot-BrittanniĆ« tegen Britse ambtenaren heeft geleid omdat zij mogelijk inlichtingen over het in de aanval gedode individu aan de Amerikanen hadden verstrekt? 1)

Ja.

2
Kunt u bevestigen, zoals het artikel stelt, dat ook door Nederland in de regio verzamelde inlichtingen met de Verenigde Staten worden gedeeld? Indien neen, wat zijn hier dan de feiten? Indien ja, kunt u aangeven wie precies deze informatie verzamelt, met welke Amerikaanse militaire en civiele overheidsorganen dit direct dan wel indirect wordt gedeeld en in welke omvang dit gebeurt? Kunt u uw antwoord toelichten?

3
Kunnen de door Nederland verzamelde en met de Verenigde Staten gedeelde inlichtingen ook gebruikt worden voor targeted killings, zoals door middel van drone aanvallen? Indien ja, is er een geografische beperking van het gebruik van door Nederland verzamelde en met de Verenigde Staten gedeelde inlichtingen? Is het uitgesloten dat dergelijke inlichtingen gebruikt kunnen worden voor targeted killings buiten Afghanistan? Kunt u uw antwoord toelichten?

4
Is het reeds voorgekomen dat door Nederland verzamelde inlichtingen door de Verenigde Staten gebruikt zijn voor targeted killings in Afghanistan dan wel daarbuiten? Indien neen, welke garanties heeft u dat dit niet is gebeurd? Kunt u uw antwoord toelichten?

Over de samenwerking met buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen in het openbaar geen mededelingen worden gedaan. Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002) kan de MIVD samenwerken met partnerdiensten.

5
Hoe groot acht u de mogelijkheid dat, net als nu in Groot-Brittanniƫ gebeurt, Nederlandse ambtenaren gerechtelijk zullen worden vervolgd vanwege betrokkenheid bij het Amerikaanse beleid van targeted killings? Kunt u uw antwoord toelichten?

6
Leeft, net als binnen de Britse inlichtingendiensten, ook bij Nederlandse ambtenaren de angst dat zij door samenwerking met het Amerikaanse beleid van targeted killings mogelijk vervolgd kunnen worden? Kunt u uw antwoord toelichten?

De rechtszaak in het Verenigd Koninkrijk betreft geen strafrechtelijke vervolging. Voor het overige zij verwezen naar het antwoord op de vragen 2 t/m 4.


1) Drone strike prompts suit, raising fears for U.S. allies, http://www.nytimes.com/2013/01/31/world/drone-strike-lawsuit-raises-concerns-on-intelligence-sharing.html?_r=1&&pagewanted=all, 31 januari 2013.